DOKUMENTE | DOCUMENTS

Onderwerpe /
Topics
AfrikaansEnglish
Bybelstudiebeginsels/ Bible study principleBeginsels vir gesonde BybeluitlegPrinciples of sound Bible exposition
Begin van die Nuwe TestamentBegin van die Nuwe TestamentBeginning of the New Testament
TIENDES BEVRAAGTEKEN NUMERIE ORDINANSIE/ TITHING QUESTION NUMBERS TIENDES BEVRAAGTEKEN IN DIE LIG VAN DIE ORDINANSIE IN NUMERIETITHING QUESTIONED AND EXPLAINED FROM NUMBERS
TIENDES BEVRAAGTEKEN DEEK TWEE/ TITHING QUESTIONED PART TWOTIENDES BEVRAAGTEKEN DEEL TWEETITHING QUESTIONED PART TWO
Om te oordeel
Judging
Om te OordeelJudging
Die Wet van Christus vervang die Wet van Moses/ The Law of Christ replaces the Law of MosesDie Wet van Christus vervul die Ou Testamentiese WetThe Law of Christ fulfils the Old Testament Law
Profete en die Virus/
Prophets and the Corona Virus
Die Coronavirus, Onluste en Moderne ProfeteThe Coronavirus, Riots and Modern Prophets
Coronavirus, Onluste en Moderne Profete/
Coronavirus, Riots and Modern Prophets
Die Coronavirus, Onluste en Moderne ProfeteThe Coronavirus, Riots and Modern Prophets
Moderne Profete/Modern ProphetsDie Moderne Apostels en ProfeteThe Modern Prophets and NAR
Rick Warren On PurposeRick Warren Purpose
Die Shack Misleiding/
The Shack Deception
Die Shack MisleidingThe Shack Deception
Angus en Geesgenote/Angus and AssociatesAngus Buchan en GeesgenoteANGUS AND ASSOCIATES 4 April 2017
Antwoorde op argumente van moderne profeteAntwoord op die argumente van die ModerneAnswering the Arguments of the Modern
Toetsing van die Tiende Lering/Testing the Tithing DoctrineToetsing van die Tiende LeringTesting the Tithing Doctrine
Kan Satan en demone gebind word?/Can Satan and demons be bound?Bind van SatanCan the devil and demons be bound
Het ons woorde krag?/Do our words have power?Het ons woorde kragDo our words have power
Verskille tussen Ou en Nuwe Testament/ Differences between Old and New Test.Die Veskille tussen die Ou en die Nuwe TestamentThe Differences between the Old and New Testament
Verandering van wetVerandering van wetChange of law
Moet Christene die wet van Moses onderhou?/Must Christians keep the law of Moses?Moet Christene die Wet onderhou Paulus se antwoordMust Christians keep the Law of Moses
Evaluating Hebrew Roots/ Evaluering van Hebreeuse Wortels
Messiaanse Christene Messianic Christianity
Evaluating Hebrew Roots/ Evaluering van Hebreeuse Wortels Terug na Hebreeuse Wortels Beweging The Hebraic Roots Movement
Feite i.v.m. Torah-aanbiddingFeite om deur TorahThings Christian Torah keepers must consider
The Shack-DeceptionMisleiding - The ShackThe Shack
Salf met olie, Ramshorings en die Nuwe TestamentSalf met olie, Ramshorings en die Nuwe Testament
Divine GuidanceC.Joubert, N.Maartens,The Use of the Bible as a Source of Divine Guidance on Matters which it does not Directly Address
Volk en Land“Volk en Land”
Subjektiwiteit van innerlike indrukke
Subjectivity of inner impressions as form of guidance
Die subjektiwiteit van innerlike indrukkeSubjectivity of inner impressions
Mistieke Geestelike Oorlogvoering/Mystical spiritual warfareMistieke Geestelike OorlogsvoeringMystical Spiritual Warfare in the Heavenlies
Psalm 91Psalm 91 Uitleg Nick MaartensPsalm 91 Eng.
Emosionalisme in Aanbidding/ Emotionalism in WorshipEmosionalisme in Aanbidding - CopyEmosionalisme in AanbiddingEmotionalism in Worship
Vloeke en Demone/Curses and DemonsVloeke en DemoneCurses and Demons
Tekens van die Tye/
Signs of the Times
Tekens van die TydSigns of the Times
Die Dwaling van Bloedlyn Vloeke/The Error of Generational CursesBloedlynvloekeGenerational Curses
Messiaanse Christene/Messianic ChristiansMessiaanse ChristeneMessianic Christianity
Die Vervulling van die Wet/ The Fulfilment of the LawVervulling van die wetThe Fulfilment of the Law
Vervulling van die Wet/Fulfilment of the LawDie Vervulling van die WetThe Fulfilment of the Law
Status of WomenDie Posisie van die Vrou in die GemeenteThe Position of Women in the Church
Die Regte Naam?Die Regte NaamThe Right Name
NAR wil wêreld verander/NAR's vision to change the worldNAR se Koninkryk Nou visieThe New Apostolic Reformation
Uitverkiesing en Predestinasie/Election and Predestination Uitverkiesing-en-PredestinasieElection and Predestination
Goeie Vrydag?/Good Friday?Goeie VrydagGood Friday
Wat het op die Kruis gebeur?/ What happened on the Cross?WAT HET REGTIG OP DIE KRUIS GEBEURWhat really happened on the cross
Julle sal krag ontvangJulle sal krag ontvang
Betekenis van "gebooie" in die Nuwe TestamentBeteken “gebooie” in die Nuwe Testament elke keer Torah
Die Verbondsteologie, die besprinkeling van babatjies en die uitverkiesingDie Verbondsteologie en die Besprinkeling van Babatjies
Is die Afrikaners 'n VerbondsvolkIs die Afrikaners 'n Verbondsvolk - Geloftes
Die Geskiedenis van die Joodse SabbatGeskiedenis van die Joodse Sabbat
Konstantyn en die SabbatDie Dag van die Here en Konstantyn
Die Hebreeuse Wortel BewegingDie Hebreeuse Wortels Beweging
Betekenis van Gebooie in die Nuwe TestamentBeteken “gebooie” in die Nuwe Testament elke keer Torah
Sabbatariërs word geantwoordSabbatariërs word geantwoord